aktivitetskalenderknappbgul copy

Trykk på knappen for å gå til Friskuskalenderen.

FRISKUS AS

Vi er ein sosial entreprenør som held til i Vossabadet sine lokale i Voss kommune. Vi fremjar helseinnovasjon gjennom audmjuk tilnærming til kompleksitet i offentleg og frivillig organisering, kombinert med brukarvenleg, god teknologisk forståing og samfunnsengasjement.

Friskus skal bidra til vekst og engasjement hjå kvar einskild og i velferdssamfunnet. Det skal vere lett å delta i helsefremmende aktivitet og bry seg! Vi løyser reelle samfunnsproblem i den praktiske kvardagen til kommunale og frivillige koordinatorar og eldsjeler over heile landet.

Les meir

TEAM FRISKUS

  • Gode personlege eigenskapar
  • Høg kompetanse og fagkunnskap i alle ledd av produktutviklinga
  • Detaljert kunnskap om brukarperspektiv
  • God relasjonell kompetanse

Våre kjerneverdiar:

  • Samfunnsengasjement
  • Mestring
  • Tryggleik
  • Kvalitet

Sigrid Petersson Nedkvitne

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

GRÜNDER OG DAGLEG LEIAR. Sosial entreprenør med 10 års ansvar frå ulike helse-, velferds- og omsorgstenester i kommunen. Master i helse- og velferdsleiing. Har starta fleire prosjekt for frivillige/ideelle organisasjonar.
Ingrid Hevrøy Rabben

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

ADMINISTRASJON- OG PROSJEKTLEIING. Utdanna fysioterapeut med vidareutdanning i arbeids- og folkehelse, og kvalitetsleiing. Fleire års erfaring innan kommune- og spesialisthelsetenesta med klinisk og administrativt arbeid.
Thomas Vervik

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Utviklingssjef. Thomas har master i informatikk frå Universitet i Bergen. Han har fleire års erfaring som utviklar, arkitekt og leiing av IT team, frå selskapar i månge sektorar, som media, consulting,  forsikring, osv. Thomas elskar å reisa, og har studert og jobba  i fem land på tre kontinent.
Siri Sandven Oma

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

PRODUKTEIGAR. Siri har utdanning og bachelor i både fysioterapi og biomatematikk. Ho har fleire års erfaring som fysioterapeut både i kommunal- og privat sektor, og held på med mastergrad i helseinformatikk ved NTNU.
Ida-Christine D. Brandal

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

MARKNAD OG KUNDEANSVARLEG. Utdanna selgar og merkevarebyggar. Ho har arbeida med sal, marknadsføring og relasjonar i over 10 år. Ida-Christine har vore engasjert frivilleg i fleire år og har vore med på å skapa sosiale møteplassar og aktivitera i eige lokalmiljø.
Camilla Mjøen Lien

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Kommunikasjonsrådgjevar og prosjektleiar. Camilla er straks ferdig med sin masteroppgave i Medievitskap ved Universitetet i Bergen, og har erfaring fra markedsføring- og journalistikkbransjen.Hun har engasjert seg i flere år som frivillig, blant annet med pressearbeid og sosiale medier.

 

Styre:

Vi er opptatt av å byggje ein profesjonell organisasjon, med høg kompetanse på produktet vi skal levere, og med forståing for marknaden. Derfor har vi uavhengige og dyktige styremedlemmer som skal vere med å løfte selskapet til nye høgder.

Ivar Borge

Ivar Borge

STYRELEIAR. Ivar jobbar som investor, rådgjevar og profesjonell styreleiar/styremedlem i ei rekke verksemder. Tidligare har han jobba meir enn 20 år i PwC som strategikonsulent og partnar/leiar for PwC Consulting i Bergen. Som styreleiar i Friskus har Ivar særleg fokus på selskapet sine strategiske vegval og finansiering, samt å bidra til heilskapleg og profesjonell utvikling. 
Eva Løkeland Lerøy

Eva Løkeland Lerøy

STYREMEDLEM. Eva har lang leiarerfaring m.a. frå Equinor. I tillegg har ho hatt ei rekkje styreverv både i børsnoterte og ikkje børsnoterte selskap. Eva er utdanna MBA strategisk leiing frå NHH. 
Erik Aadland

Erik Aadland

STYREMEDLEM. Erik Aadland har lang erfaring med å byggje software-selskap og har m.a. vore medgründer i eit av Norges raskast veksande it-selskap ItsLearning.
Lene Sælen

Lene Sælen

STYREMEDLEM. PhD i fysikk med sju års arbeidserfaring innan anvendt forsking, programvaresupport og -utvikling. 

 

Ressurspersonar:

Jonas Nedkvitne

Jonas Nedkvitne

RÅDGJEVANDE LEGE
Svanhild Seim

Svanhild Seim

REKNESKAP/ØKONOMI